Výbor a předsednictvo

Pozvánka na otevřené diskuze ČVS o dotacích MŠMT

9.11.2017

 

Vážení předsedové volejbalových klubů a oddílů hl. m. Prahy, do přílohy k tomuto příspěvku na našem webu PVS jsme vložili "Pozvánku Českého volejbalového svazu pro předsedy krajských volejbalových svazů na otevřené diskuze o dotačních projektech MŠMT ČR" a potažmo také pro širokou volejbalovou veřejnost, reprezentovanou zejména předsedy klubů resp. statutárními zástupci volejbalových subjektů, které mají co do činění s praxí MŠMT ČR v souvislosti s vypsanými dotačními tituly v oblasti tělováchovy a sportu.

Dovolujeme si Vás, vyzváni Českým volejbalovým svazem (viz dopis ČVS) tímto pozvat na otevřené diskuze s tématem Dotačních titulů MŠMT 2018, které se budou konat v úterý 14. 11.2017 od 14:00 do 17:00 a ve čtvrtek 16. 11.2017 od 14:00
do 17:00 v aule CUS Strahov (Zátopkova 100/2, Praha 6). Více již v pozvánce.

PaedDr. Jiří Olšiak, předseda Pražského volejbalového svazu (9.11.2017).