Výbor a předsednictvo

Pražské volejbalové PF 2018 !

31.12.2017

Vážení členové Pražského volejbalového svazu, v posledním dnu končícího roku 2017 můžeme s uspokojením bilancovat právě končící rok 2017. Úspěšné výsledky činnosti svazových orgánů v uplynulém období, vysoce aktivní přístup představitelů volejbalových oddílů a klubů na krajské volební konferenci a vůbec její průběh jasně prokázal, že pražský volejbal právem zaujímá čelné postavení v Českém volejbalovém svazu. Delegáti konference zvolili nové vedení svazu, v jehož rámci oprávněně posílila složka beachvolejbalu, jejíž členská základna a sportovní aktivity se opět významně rozšířily. Bohužel se tato skutečnost plně neprojevila při volbách předsedy ČVS, když Jiří Popelka, kandidát  s podporou Prahy a těch, kteří upřednostňovali transparentnost před klientelismem, volbu těsně prohrál s Markem Pakostou. Důsledky této volby se již v průběhu roku 2017 plně projevily v některých rozhodnutích, s nimiž Pražský volejbalový svaz nemohl souhlasit. Pražskou volejbalovou veřejnost o všech rozhodnutích a souvislostech hodláme ve větší míře informovat.

Pražský volejbalový svaz předpokládá, že spolu s oddíly a kluby hl. m. Prahy zajistí splnění všech náročných úkolů, které před námi budou stát nejen v příštím roce, ale i v  dalším období, neboť především zájem o konsolidaci členské základny, zejména mládeže, a vytvoření podmínek pro jejich aktivity jsou v naší práci prioritou.

Pražský volejbalový svaz Vám k Novému roku 2018 přeje zdraví, štěstí a mnoho dalších sportovních úspěchů!

PF 2018!

Výbor Pražského volejbalového svazu (31.12.2017).

servis-hra(4).jpg