Výbor a předsednictvo

Ukončení některých soutěží PVS 2019/2020 !

27.3.2020

Věc: rozhodnutí ohledně ukončení některých soutěží dospělých a soutěží mládeže PVS 2019/2020
 
V souvislosti s opatřeními vlády ČR, zejména vyhlášením nouzového stavu a omezením volného pohybu osob v ČR, s ohledem na rozhodnutí Správní rady ČVS o ukončení republikových soutěží a po projednání  návrhu ukončit některé soutěže dospělých a mládeže PVS řídícím orgánem soutěží PVS - předsednictvem Pražského volejbalového svazu zveřejňujeme následující usnesení P-PVS.

Předsednictvo PVS
1. s c h v a l u j e  v soutěžích Mistrovství Prahy mužů (dále jen M), Mistrovství Prahy žen (dále jen Z) a 1. třídy žen         (dále jen Z1) 2019/2020 

a) ukončení soutěží bez možnosti dohrání nedohraných utkání s tím, že výsledky budou zaevidovány k datům posledních sehraných utkání a takto uloženy do archivu soutěží PVS
 
b) nebudou vyhlášeni vítězové M a Z 2019/2020 a nebudou předány  medaile ani diplomy družstvům na 1. – 3. místě současných tabulek uvedených soutěží

c) postupy z M a Z do kvalifikace o 2. ligu 2020/2021 budou řešeny v souladu se Zásadami, schválenými v nejbližší době Správní radou ČVS na návrh STK ČVS, který předpokládá přímý postup přeborníka kraje bez kvalifikace do rozšířené soutěže 2. ligy mužů a žen bez možnosti přenechání práva postupu jinému družstvu (tzn. nahlášené družstvo za KVS bude hrát 2. ligu 2020/21!)
O postupu z M do 2. ligy mužů budou losovat dle současného umístění a zájmu o účast ve 2. lize mužů družstva: Sokol Hostivař B (Přír.vědy C), Volejbal Modřany B a SK Dansport Praha A.
Postup ze Z do 2. ligy žen STK nabídne družstvům v pořadí: 1. TJ ČZU Praha A, 2. SK Meteor Praha C, 3. Sokol Nusle B.
O postup ze Z1 do Z budou losovat podle současného umístění a zájmu o účast v soutěži Z družstva: TJ Kyje, TJ Slavoj Praha a TJ Slovan Bohnice A (Přír.vědy).

d) sestupy z M, Z a Z1 takto:
Ze soutěže M vzhledem k počtu 11 družstev nikdo nesestupuje.
O sestupu 1 družstva ze soutěže Z do Z1 rozhodne losování mezi družstvy na 9. – 10. místě: TJ Praga a Volejbal Modřany.
Ze soutěže Z1 vzhledem k počtu 9 družstev nikdo nesestupuje.
 
e) losování se bude konat v určeném termínu před uzávěrkou přihlášek přeborníků krajů do vyšších soutěží ČVS 2020/2021, stanovenou SR ČVS na návrh STK ČVS. Losování se zúčastní členové STK PVS a zástupci uvedených družstev. V případě odřeknutí účasti některým z družstev písemnou formou zůstávají v losování zbývající družstva.

f) soutěže M1, M2, M3, M4, Z2, Z3 a Z4 budou řádně připraveny v platných termínech termínového kalendáře soutěží – JARO 2020 a budou hrány v případě, že vláda ČR změní či zruší nouzový stav a povolí shromáždění většího počtu osob při sportovních akcích.
 


2. s c h v a l u j e  v soutěžích přeborů Prahy mládeže 2019/2020
 

a) soutěže kadetek a juniorek budou vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o postupové soutěže s návazností na soutěže ČVS (které byly opatřením ČVS ukončeny) ukončeny odehraným pátým kolem a konečné výsledky budou stanoveny pořadím po tomto kole:
Juniorky: 1. SK Dansport Praha, 2. Spikes Nebušice, 3. SK Hamr
Kadetky: 1. SK Kometa Praha C, 2. SK Dansport Praha, 3. PVK Olymp Praha C
celkové pořadí – viz tabulky PP-JKY a PP-KKY 2019/2020 po odehraných 5 soutěžních kolech).

b) soutěže starších žákyň a mladších žákyň budou přerušeny. Tyto nepostupové soutěže jsou přerušeny s tím, že nejzazší termín pro dohrání je stanoven na 24. 5. 2020 (před Final Four, které je naplánováno na 30. 5. 2020. Pokud by se závěrečná 6. soutěžní kola uvedených kategorií nemohla do uvedeného data odehrát, budou konečné výsledky stanoveny podle celkového
pořadí po 5 odehraných soutěžních kolech.
 

c) soutěž Minivolejbalu dívek přerušena.
Platí stejné opatření jako u kategorií starších a mladších žákyň. O způsobu předání cen PVS (diplomy, medaile) nejlepším 3 družstvům soutěže rozhodne komise mládeže PVS.

d) vyhlášení prvních tří družstev v kategoriích přeborů Prahy – juniorky, kadetky, starší žákyně, mladší žákyně - proběhne při turnaji Final Four 2020, který je naplánován na 30. 5. 2020. Pokud by se turnaj Final4 nemohl konat, komise mládeže navrhne operativně jiný důstojný způsob slavnostního předání  stanovených cen PVS (diplomy, medaile) nejlepším třem družstvům soutěže.

e) postupy družstev – přeborníků Prahy mládeže 2019/2020 do republikových soutěží bude řešen v souladu se Zásadami, schválenými Správní radou ČVS na návrh STK ČVS. Musí jít o ta družstva, která se do soutěží ČVS 2020/21 závazně přihlásí a také ji budou hrát. Nelze už právo postupu přenechat jinému družstvu. V případě odmítnutí práva postupu družstva Přeborníka
Prahy bude postup do republikové soutěže nabídnut dalším družstvům v pořadí soutěže,
(Schváleno předsednictvem PVS per rollam dne 26. března 2020).
 
Věříme, že všichni pochopí důležitost přijatého usnesení předsednictva PVS za současné mimořádně vážné situace. O případných dalších opatřeních v souvislosti s vývojem situace vás budeme včas informovat.

PaedDr. Jiří Olšiak   PaedDr. Petr Vosecký    Barbora Caithamelová
předseda PVS          předseda STK PVS        sekretářka PVS