Výbor a předsednictvo

Usnesení valné hromady Pražského KVS (29.3.2021)

2.4.2021

V pondělí 29. března t.r. se od 17:30 hodin uskutečnila distanční online formou 1. valná hromada Pražského volejbalového svazu. Z pozvaných 139 delegátů se přímo jednání zúčastnilo 108 delegátů s hlasem rozhodujícím, což byl historicky nejvyšší počet účastníků jednání nejvyššího krajského orgánu. Dosavadní předseda odstupujícího výboru PaedDr. Jiří Olšiak přivítal přihlášené delegáty a také hosta - předsedu ČVS Mgr. Marka Pakostu.

V průběhu cca 2,5 hodiny trvajícího jednání byly projednány všechny důležité body programu, z nichž nejdůležitějšími bylo schválení hodnotících zpráv a bilancí činnosti svazu a jeho hospodaření a potom zejména volby. Předsedou svazu byl jednoznačně zvolen jediný kandidát - Bc. Jakub Lébl, MBA a dále 10 dalších členů výboru PVS, který je podle nových stanov ČVS i novým statutárním orgánem Pražského volejbalového svazu, zvoleným na 4leté funkční období 2021 - 2025. Dále byla zvolena 3členná kontrolní a revizní komise a nakonec i 29 delegátů 1. valné hromady Českého volejbalového svazu, která se bude konat 8. května t.r.

V Příloze článku přinášíme schválené usnesení 1. valné hromady PVS.

Pražký volejbalový svaz (2.4.2021).