Výbor a předsednictvo

Výbor, předsednictvo a komise Pražského svazu!

28.5.2013

Širokou volejbalovou veřejnost jsme o zásadních momentech informovali ihned po skončení konference Pražského volejbalového svazu. Toto nejvýznamnější jednání delegátů pražských volejbalových oddílů a klubů po skončení čtyřletého cyklu 2009 - 2013 splnilo všechna svoje zadání, tzn. m.j. byl zvolen nový šestnáctičlenný výbor PVS a kontrolní a revizní komise svazu na nové funkční čtyřleté období 2013 - 2017 (Kandidátka schválená konferencí PVS je přílohou článku). 

Výbor svém prvním zasedání téhož dne jednomyslně zvolil do funkce předsedy svazu PaedDr. Petra Voseckého. Členové výboru se pak 23. dubna sešli na svém 2. jednání, kde na návrh předsedy P. Voseckého schválili jmenování místopředsedů svazu a nového osmičlenného předsednictva a jmenovali také předsedy odborných komisí svazů a jejich členy (Přehled uvádíme v příloze k článku).  

Složení předsednicvtva PVS

  • 1. místopředseda Jindřich Neumann
  • místopředseda PaedDr. Jiří Olšiak
  • členn předsednictva Ing. Jan Černý
  • členn předsednictva Ing. Daniel Dvořák
  • členn předsednictva Ing. Jaroslav Háza
  • členn předsednictva Jan Lehký
  • členn předsednictva Dana Vaiglová.

Pro informaci všech členů pražského volejbalu zveřejňujeme fotografie členů výboru s výjimkou Petra Štěpána, který byl na jednání výboru omluven. Na místo sekretářky svazu byla výborem schválena s účinností od 2. května t.r. Barbora Caithamelová.

Jsme přesvědčeni, že tak jako v minulosti, tak i v budoucím období 2013 - 2017 bude výbor Pražského volejbalového svazu významně přispívat nejen ke spolupráci všech oddílů a klubů v Praze a zastupovat jejich zájmy v rámci Českého volejbalového svazu, ale i při dalším rozvoji pražského volejbalu, zejména mládeže. K tomu jistě přispěje i realizace snah získat pro pražský volejbal právní subjektivitu odvozenou od stanov Českého volejbalového svazu. V tom smyslu zněla i část usnesení konference PVS, které rovněž zveřejňujeme v příloze k článku.

Na společné fotografii členové výboru PVS - zleva sedí: Jaroslav Hlinka, Dana Vaiglová, Rostislav Vorálek ml., Jan Herget,   zleva stojí: Jan Černý, Jan Lehký, Vladimír Kuthan (předseda KRK PVS), Jindřich Neumann, Ing. Jaroslav Háza, PaedDr. Petr Vosecký, PaedDr. Jiří Olšiak, Jan Malina, Ondřej Pastrňák, Ing. Miloš Kočka, Ing. Daniel Dvořák (chybí René Činátl a Petr Štěpán).

Fotografie členů výboru pořídil J. Černý.

Pražský volejbalový svaz (květen 2013).