Výbor a předsednictvo

Zápis 7. schůze předsednictva PVS

10.3.2015

V příloze zveřejňujeme zápis č. 7 ze schůze předsednictva Pražského volejbalového svazu, které se konalo dne 24. února 2015 v Praze. Projednávané dokumenty k hospodaření svazu a k jeho činnosti budou zveřejněny spolu se Zápisem č. 19 ze zasedání výboru PVS, které bude návrhy schvalovat dne 24. března t.r.

Pražský volejbalový svaz (10.3.2015).