Výbor a předsednictvo

Zápis č. 22 předsednictva PVS dne 20.10.2020

3.11.2020

V příloze zveřejňujeme Zápis č. 22 ze schůze předsednictva Pražského volejbalového svazu, která se konala dne 20.  října t.r. v Praze.

Předsednictvo PVS usnesením s v o l á v á   Valnou hromadu Pražského volejbalového svazu (dále jen VH PVS) na pondělí 29. března 2021 od 17:30 hodin (jednací sál bude určen dodatečně) s tímto programem: 1. Zahájení, 2. Schválení složení mandátové, návrhové a volební komise, 3. Schválení programu VH PVS, 4. Schválení jednacího řádu VH PVS, 4. Schválení volebního řádu VH PVS, 5. Zpráva o činnosti výboru PVS, 6. Zpráva o úrovni rozvoje volejbalu v hl.m. Praze, 7. Zpráva o výsledcích hospodaření PVS, 8. Zpráva  KRK PVS, 9. Volby - schválení počtu členů výboru KVS, 10. Volba předsedy PVS, 11. Volba členů výboru PVS, 12. Volba členů KRK PVS, 13. Volba delegátů na valnou hromadu ČVS (8.5.2021).

Volejbalové oddíly/kluby budou o svolání VH PVS včas informovány.

Pražský volejbalový svaz (3.11.2020).