Výbor a předsednictvo

Zápis č. 26 předsednictva PVS

18.2.2021

V řpíloze tohoto článku zveřejňujeme Zápis č. 26 ze schůze předsednictva Pražského volejbalového svazu, která se konala v pondělí 15. února 2021 v Praz

Současně přikládáme tabulku přehledu počtů delegátů volejbalových klubů hl. m. Prahy na valnou hromadu Pražského volejbalového svazu dne 29. března t.r., která byla podle stanov ČVS sestavena na základě počtů zaplacených licenčních příspěvků ČVS 2020/2021 členy klubů k datu 1. ledna t.r. a schválena předsednictvem na výše uvedeném jednání.

V příloze je také Návrh na úpravu věkových kategorií, který na návrh komise mládeže PVS předsednictvo projednalo a doporučilo předložit k projednání odborným orgánům a správní radě Českého volejbalového svazu. Byli bychom rádi za vaše případné názory a stanoviska k návrhu, který má m.j. za cíl "vrátit dětem rok sportovního života" o který přišel vinou pandemické situace v ČR. Vaše názory zašlete na adresu danavaiglova@gmail.com.

Pražský volejbalový svaz (18.2.2021).