Zprávy z PVS

Dotace MŠMT pro rok 2016!

14.10.2015

Žádost o dotace z Programu IV MŠMT pro rok 2016 - prodloužení termínu

Český volejbalový svaz sděluje všem subjektům sdruženým v ČVS, že je možné stejně jako v loňském roce podávat žádosti o dotaci z Programu IV MŠMT ČR (dotace na údržbu a provoz sportovního zařízení) pro rok 2016.

Žádost o dotaci z Programu IV MŠMT ČR musí prostřednictvím ČVS podávat jednoznačně ty subjekty, které jsou jednooborové (tj. realizují v rámci svého zařízení pouze jeden druh sportu – volejbal). Ostatní jednooborová zařízení musí žádat přes ten národní svaz, jejichž druh sportu sportovní zařízení provozuje.

Víceúčelová sportovní zařízení, mohu žádat o dotaci z Programu IV MŠMT ČR buď:

a) prostřednictvím příslušného svazu (tj. prostřednictvím toho národního svazu, který má ve víceúčelovém zařízení dominantní postavení příslušného sportovního odvětví). V tomto případě však záleží na tom, zda svaz příslušnou žádost akceptuje a zařadí ji do celkového požadavku.

b) prostřednictvím servisní organizace jako ČUS atd., která zodpovídá za jednotlivé konečné příjemce a bude také za ně vyúčtovávat celou státní dotaci.

Žádost o dotaci je nutné podat na oficiálním formuláři žádosti, která je vyplněna ve všech požadovaných bodech a tuto žádost doložit kopiemi příslušných dokumentů (stanovy, IČ, smlouvu s bankou, list vlastnictví, popř. nájemní smlouvu, čestné prohlášení apod.). Žádost o dotaci z Programu IV MŠMT ČR mohou podávat subjekty, které sportovní zařízení vlastní nebo je mají v dlouhodobém pronájmu min. 10 let od doby poskytnutí dotace.

Vypracované žádosti žadatel adresuje doporučenou poštovní zásilkou na adresu:

Český volejbalový svaz Ing. Lukáš Kozáček Zátopkova 100/2 160 17  Praha 6

Obálka bude označena:

Žádost MŠMT ČR pro rok 2016 Program IV

Žádosti bude ČVS přijímat do 21. 10. 2015 s tím, že na pozdější žádosti nebude brán ze strany ČVS zřetel.

Zpracoval:

Ing. Lukáš Kozáček 723 656 516 (Celý článek s přílohami - viz http://www.cvf.cz/)